Tjenester

Montalban tilbyr rådgiving innen:

Investeringsmuligheter i Norden/Europa: Rådgiving av forvaltere og fond som søker finansielle investorer i Norden, eller som ønsker å foreta større investeringer i regionen. Bistand har omfattet identifisering og oppfølging av aktuelle virksomheter og investorer, samt taktisk rådgiving gjennom prosessen. Fondene inkluderer aksjefond i fremvoksende markeder, med lokale forvaltningsvirksomheter.

Kommunikasjons- og omdømmestrategi: Rådgiving rundt kommunikasjonsstrategier; målsettinger og målgrupper; forankring i forretningsstrategi, samt målbare handlingsplaner. Kartlegging, identifisering og utvikling av aktivitetsplaner mot sentrale målgrupper. Design og spesifikasjon av omdømmemålinger som grunnlag for og oppfølging av aktiviteter.

Kommunikasjonstjenester utføres i samarbeid med internasjonale partnere. Det innebærer at vi kan levere alt fra personlig strategirådgiving til gjennomføring av større prosjekter.

Kontakt