Når vil Kina lande?

Mange vestlige investorer har et binært syn på Kinas økonomi og bidrar til berg-og-dalbanelignende kapitalstrømmer. I en verden der politisk risiko er til stede i alle markeder, ikke minst de utviklede økonomiene, bør investorene nyansere sitt syn og se de mulighetene som utviklingen av Kinas nye, konsumdrevne økonomi og landets finansmarkeder skaper. Det å stå utenfor verdens nest største økonomi er i seg selv en svært aktiv posisjon.

Lenker
Lenke til kronikk om Kina

Paneldebatt om statlige investeringsfond på AIC 2016

Dag Dyrdal deltar den 7. april på den nittende utgaven av Credit Suisse AIC-konferanse i Hong Kong, i en paneldebatt om hva pensjonsfond og statlige investeringsfond kjøper i tider med stor volatilitet i markedene.

Lenker
Lenke til AIC konferansens agenda

Oljefondet og utenrikspolitikken

Oljefondet og norsk utenrikspolitikk står i fokus når tidsskriftet Internasjonal Politikk utgir sin første digitale, åpne utgave. Dag Dyrdal skriver i en fokusartikkel om viktigheten av at fondet har en tydelig politisk målsetting og et klart skille mellom politikk og forvaltning, og hvordan dette også har betydning fondets utenrikspolitiske posisjon.

Lenker
Lenke til samtlige artikler i Internasjonal Politikk nr 1-16

Dokumenter
Tverrpolitisk pensjonskasse eller aktivt politisk verktøy? Fokusartikkel av Dag Dyrdal

Oljefondet som politisk aktivist

Det siste året har sett en tiltagende vilje til å bruke oljefondet i ulike politiske sammenhenger. Fondet trenger politisk helhetstenkning også i fremtiden, skriver Dag Dyrdal i et innlegg i Dagens Næringsliv 27. mai 2015.

Linker/Links
Lenke til innlegg på DNs sider (abonnement påkrevet)

Dokumenter/Documents
Oljefondet som politisk aktivist – DN-kronikk 270515

Dag Dyrdal blir rådsmedlem i SWF Institute

Linker/Links
Pressemelding fra SWFI

Stater til regnskap – hva er egentlig gjeldsgraden i eurosonen?

Samtidig som eurolandene skjerper vilkårene for obligasjonslångivere, unnlater de å gjøre investorene bedre i stand til å vurdere kredittrisikoen i eurosonen. En ny, felles regnskapsstandard i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper vil bidra til å endre dette, skriver Dag Dyrdal i et innlegg i Dagens Næringsliv 7. mai 2014.

Linker/Links
Lenke til innlegg på DNs sider (abonnement påkrevet)

Dokumenter/Documents
Stater_til_regnskap_DN-kronikk_070514