Velkommen til Montalban

Montalban tilbyr tjenester til finansvirksomheter og bedrifter innen investeringer, strategi og omdømme.

Mange av våre klienter er norske virksomheter med internasjonale aktiviteter eller ambisjoner, eller internasjonale virksomheter som søker investorer eller investeringsmuligheter i de nordiske markedene.

Ved hjelp av samarbeidspartnere dekker vi alt fra mindre rådgivningsoppdrag til større prosjekter.

Vår rådgiving er basert på noen grunnleggende prinsipper:

  • Integritet

    Vi gir alltid råd ut fra hva vi vurderer som er best for klienten, uten å kompromisse med vårt faglige ståsted.

  • Gjennomslag

    Vi gir råd som er praktisk gjennomførbare, resultatorienterte og målbare.

  • Bærekraft

    Vi forankrer våre råd i virksomhetens strategi, slik at de bidrar til en langsiktig verdiskaping.

Les mer om våre tjenester